Лицензия компании

Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu dispozițiile Codului Civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, republicat în Monitorul Oficial nr.66-75 din 01.03.2019, Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, Legii nr.171/2012 privind piața de capital și a altor acte normative.

/content/userfiles/files/Statutul SA Drumuri Cimislia in redactie noua la coordonare.docx