Auditul situațiilor financiare

Raportul auditorului pentru anul 2020 

/content/userfiles/files/Raportul auditorului pentru anul 2020.docx

 

Raportul anual al S.A.”Drumuri Cimislia” pentru anul 2020 

/content/userfiles/files/SITUATII FINANCIARE 2020.pdf

 

Raportul anual al conducatorului societatii pentru anul 2020

/content/userfiles/files/Raportul conducarorului intreprinderii S_A_Drumnuri Cimislia pentru anul 2020.docx

 

Raportul comisiei de cenzori privind controlul activitatii economico-financiare pentru anul 2020 ↓

/content/userfiles/files/Raportul comisiei de cenzori privind controlul activitatii economico-financiare a S_A_dRUMURI Cimislia pentru anul 2020.docx